Halil AKTAŞ

Halil AKTAŞ


Müslümanların Günümüzdeki Hastalıkları

22 Eylül 2020 - 14:26

Müslümanların Günümüzdeki Hastalıkları ve hatalı kurtuluş reçetesi
İslam, lügat bakımından teslim olmak, bağlanmak ve itaat etmek anlamlarına gelir.
Terim olarak, Yüce Allah'ın Peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği ve peygamberlerin de bu gönderilenlere dayanarak açıklamış olduğu beyanatlardır.
Zamanımızda islam dünyası kendi içinde ayrılıkları, siyasi görüşleri ve iktisadi hastalıkları ve buhranları ile pençeleşmektedir. Özellikle bu asırda bulunduğu hastalık ve buhranlardan kurtulmak için ortaya bir sürü kurtuluş reçetesi ileri sürülmüştür. Bu kurtuluş reçetelerin çoğu veya bir kısmı yanlış olup, hastalık ve buhranları kat kat artırmaktan başka işe yaramamıştır.
Engin bir kültüre ve nazara sahip olan kimseler İslam dünyasının kurtuluşunun öncelikle siyasi çalışmalarda olmadığını görürler. Perspektif açısı dar olanlar ise kurtuluşu siyasi çalışmalarda görürler. Halbuki hastalık siyasi değil ki, ilacı olsun. Müslümanların asıl hastalığı kültür ve birlikleriyle ilgilidir. İslam dünyasındaki asıl dava siyasi meselesi değil, adam meselesidir. İşte İslam dünyasında asıl olan insan unsuru çok zayıf olmasından kaynaklanıyor. Yer küresinde Bir demografik araştırmaya göre müslümaların nüfusu 1.57 milyar inanı ile %23'ünü oluşturmaktadır. Ancak bu rakam ve sayının çokluğu fazla bir şey ifade etmez. Şalom gazetesİnin haberine göre yer küresi üzerinde 14,8 milyon İsrailoğulları, sayıca az, ancak tesir, keyfiyet, ilim, kültür, her çeşit silah bakımından kuvvetli oldukları için adeta şumullü bir şekilde insanlığı sitarın arkasından idare ve sevk ediyor. Soğuk olsun sıcak olsun her müşahadeden galip çıkıyorlar.
İslam dünyasında, islama özel temel müesseseler büyük sarsıntılar içindedir. Mesela İslam medeniyeti, ilim ve kültür hayatı, islam tasavvufu, tarikatlar, İslam ahlakı, İslam adetleri, İslam ailesi, İslami gençlik, dini emir ve yasaklara riayet, kılık kıyafet düzeni ve en önemlisi İslami yaşayış tarzı çok zayıflamıştır. Son din islamın yasaklamış olduğu her türlü kötülük İslam dünyasında ve müslümanlar arasında adeta covid 19 gibi hızla yayılmaktadır. Faiz, içki, gayri meşru ilişkiler, ticaret adı altında gayri meşru alım satım, tesettürsüzlük, gıybet, haset, iftira, emanete ihanet, vatana ihanet, cehalet, iffetsizlik ve cehalet gibi afetler bir olmayı birlik
olmayı kanser gibi sarsmaktadır. Çokluk bakımından çok kalabalık ancak nasıllık yönünden çok zayıfız maalesef.... sayıları az ancak tesir ve nasıllık bakımından çok kuvvetli tagi azınlıklar yer yüzünü idare etmektedir.
Elbette başımıza islamın emir ve yasaklarına riayet edecek içimizden emin bulduğumuz idarecileri seçeriz. Ancak bu şartlar altında, müslümanların kurtuluşu siyasi faliyetlerde aramak, siyasi faliyetlere öncelik vermek bize bir şey elde ettirmez. Bu gibi faliyetler bize çok zaman, imkan ve fırsat kaybettirir.
Biz islam dininden müslümanlıktan bahsediyoruz. Çünkü İslam başka şey, İslam dünyası başka şeydir. İslam dini en son ve en mükemmel dindir. İslam dininde hiç bir eksikilik yoktur. Ancak bugün biz Müslümanlar ile islam dini arasında büyük bir uçurum vardır. İslam dini yüksekte dururken, tatbik ve amelde zayıf kaldığımız için çökmüşüz, düşmüşüz, Allah'tan değil düşmandan ve müslüman olmayanlardan medet umar hale geldik. neden?
Müslümanların ve İslam dünyasının gerçek kurtuluşu şu alanlarda gösterilecek gayretlerde faliyet ve gayretlere bağlıdır.
1- İman çalışmaları.
2- İhlaslı olup dini, bireylere ve topluma doğru anlatmak.
3- İbadete sarılmak.
4- Dünyevi ve uhrevi faydalı ilimleri öğrenip yaymak.
5- Ahlaksızlıklarla mücadele edip islamın yasak etmiş olduğu haramları öğretmek.
Mesela ( Gıybet toplumda covid 19 gibi umumileşmiştir. Yalan söylemek gibi afetlerin önüne geçmek)
6- Okuyan okuduğunu anlayan nesil yetiştirmek.
7- Eğitim ve öğretime önem vermek.
8- Aile bağlarını kuvvetlendirip kültür mirasımızı iyi ve doğru bir şekilde çocuklarımıza
öğretmek.
Kurtuluş reçetemiz, Kitap'tan sünnetten ve selefi salihinin yolundan ve delillerinden
geçersek, hüccet alırsak kurtuluşa erebiliriz. Yoksa ilim bilmez irfan bilmez kişilerin izinden gidersek varcağımız yer belli........ Biz Müslümanlar tam bir sdık ile samimi ve ihlas ile kendimizi islah etmek zorundayız.
Evet kurtuluşumuz iman, amel, ihlas, ahlak, ilim, irfan ve ibadetlerdir. Nefis ile yapılan cihattır. Kurtuluş, ahlaklı,erdemli ve irfanlı olmaktır.
Kendini bilmez bazı kişilerin peşine körü körüne gidilirse bütün müslümanları ve imam hatipleri töhmet altında bırakır ve sanki bütün müslümanlar ve islam dini böyleymiş gibi bir algı oluşturarak islam düşmanlarına malzeme verilmiş olur.

 

YORUMLAR

  • 1 Yorum