Günak reform paketini değerlendirdi

Urfa'lı İş Adamı Mehmet Günak: Yeni reform paketi Türkiye’nin önünü açacak dedi.

Günak reform paketini değerlendirdi

Urfa'lı İş Adamı Mehmet Günak: Yeni reform paketi Türkiye’nin önünü açacak dedi.

Günak reform paketini değerlendirdi
15 Nisan 2019 - 12:53
Reklam

Şanlıurfalı İş Adamı Mehmet Günak: Yeni 
reform paketi Türkiye’nin önünü 
açacağını kaydetti.

Günak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu, detaylı açıklamalar yaptı.

Günak açıklamasında şunları söyledi:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 
temel sorunlarının çözümü konusunda atılacak adımları açıkladığı 
"Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” iş dünyası 
başta olmak üzere toplumun önemli bir kesiminde büyük bir yankı 
uyandırdı. Yeni reformları değerlendiren İş Adamı Mehmet Günak, 
yeni reform paketinin vergi sistemi başta olmak üzere Türkiye 
ekonomisinin ihtiyaç alanlarına yönelik tespitleri ve çözüm 
önerilerini gündeme getirdiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi için çok büyük önem taşıyan ve 
yeni reformları içeren paketi açıkladı. Özellikle finans piyasalarında atılacak yeni adımların 
yanı sıra ihracat ve turizm gibi ülke ekonomisi için stratejik sektörlerde yapısal reformları 
içeren paket seçimsiz geçecek olan önümüzdeki 4,5 yıllık dönem için çok önemli başlıklar 
içeriyor.
Bakan Albayrak'ın açıkladığı ve ses getiren Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 
2019'u değerlendiren İş Adamı Mehmet Günak, açıklanan her hamlenin Türkiye'deki 
tasarrufları ve gelirleri artırıcı adımlar olduğuna dikkat çekti. Paket içerisinde en dikkat çeken 
noktanın vergi ayağı olduğunu ifade eden Günak, Bakan Albayrak'ın da üzerinde fazlasıyla 
durduğu az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınacak olmasının Türkiye'deki vergi 
adaleti bakımından çok yerinde ve cesur hamle olduğunun altını çizdi.
“Vergi reformları yatırımların önünü açacak”
Yeni reform paketinde ön plana çıkarılması gereken hususun Kurumlar Vergisi için planlanan 
kademeli düşüş olduğuna değinen Günak şöyle devam etti:
"Bakan Albayrak'ın da konuşmasında değindiği gibi Türkiye'nin kendi kulvarında rekabet 
içerisinde olduğu ülkelerde Kurumlar Vergisi oranlarının yüzde 10 seviyelerine kadar çekilmiş 
durumda. Hal böyle olunca, o ülkelerle rekabet edilebilmesi ve yatırımların teşvik edilmesi için bu yönde bir hamle artık kaçınılmazdı. İlk aşamada yüzde 22 düzeyinde olan Kurumlar 
Vergisi oranının çok kısa bir süre içerisinde yüzde 20'ye çekilmesi planlanıyor. Sonrasında 
gelecek yeni indirimler de Türkiye'de yapılacak yatırımların önünü açacak ve Türkiye'deki 
yatırımlar üzerinde artırıcı etki yapacaktır"
Vergisel anlamda planlanan yeniliklerin sadece Kurumlar Vergisi ile sınırla kalmadığını 
sözlerine ekleyen Günak, verginin tabana yayılması ve kayıt dışı ile mücadeleyi 
kolaylaştıracak düzenlemelerin de dikkati çektiğini ifade etti. Vatandaşlara ve iş dünyasına ek 
vergi yükü yaratmadan beyannamelerin yaygınlaştırılmasıyla devletin vergi gelirlerinin 
artırılacağına vurgu yapan Günak, mükelleflerin beyanlarının esas alınacağı daha 
sadeleştirildiği ve herkesin belge alan ya da belge veren olduğu bir modelle verginin tabana 
yayılmasının doğal yollarla önü açılmış olacak" dedi.
“Mükellef Hakları İcra Kurulu çok önemli bir rol üstlenecek”
İş Adamı Mehmet Günak, yeni reformların ardından vergi sisteminin mükellef dostu bir 
yapıya bürünmesiyle birlikte, elde edilecek vergi gelirlerinin artacağını ve sağlanacak 
başarının kalıcı olacağını ifade etti. Bu bağlamda mükellef haklarının korunması için kurulacak 
olan Mükellef Hakları İcra Kurulu'nun sistem içerisinde çok önemli bir rol üsteleneceğini 
söyleyen Günak, mükellefin bilinçlendirilmesi, vergi süreçlerinin daha sade ve somut bir hal 
alacağı önümüzdeki süreçte bunun gibi kurum ve kurulların, vergi sistemin merkezinde odak 
noktası olacağını hatırlattı.
Bakan Albayrak'ın yapmış olduğu sunumda en dikkat çekici nokta olan kıdem tazminatları 
hususunda atılacak adımlara da değinen Günak, bu konunun yıllardır gündeme gelen bir 
başlık olduğunu ve tüm paydaşlarla birlikte aynı masada tartışılması gerektiğini dile getirdi. 
Çalışan haklarının gözetildiği, işveren ve kamu tarafının yararına oluşturulabilecek bir model 
oluşturulabileceğini savunan Günak, yeni kıdem tazminatı sisteminin Türkiye'de tasarrufları 
artırıcı, istihdamı ve üretimi destekleyen bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.
Yeni kıdem tazminatı reformu ile ne değişecek?
Bakan Albayrak'ın hızla tamamlanacağını açıkladığı kıdem tazminatı reformuyla, mevcut 
sistem Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre bir hale getirilecek. Şu anda işten çıkarılan bir 
işçinin tazminatı iş sözleşmesinin son erdirilmesiyle birlikte kendisine ödeniyordu. 
Gündemdeki reformla birlikte bu tazminatlar BES ile entegre edilerek kurulacak olan yeni bir 
fonda toplanacak. Böylece çalışanlar bu fonda biriken kıdem tazminatını emekliliği hak 
etmesiyle birlikte alabilecek. Ancak çalışanın ev alması, evlilik gibi özel durumlarda belirli 
şartlar altında bu fonda biriken parasının bir kısmını çekme hakkı elde edebilecek. Ancak bu 
şartlar, işveren ve devlet katkısı, çalışan hakları, tutarlar ve oranların ne kadar olacağı 
önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

 


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Reklam