Hasan Köseler

Hasan Köseler


Tilki düşünceli ( Vekiller)...

17 Ocak 2020 - 14:45

Hayvanlar içersinde en kurnazı Tilkidir... Tüm Pazar meydanları onun derisi ile dolu... Bu kadar kurnaz olmasına rağmen her zaman açtır...

Şanlıurfalı bir kısım Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarının siyaseti aynen Tilki meselesine döndü...

Kıssadan bir hisse...

Kü­me­sin içi be­si­li ta­vuk kay­nı­yor, fa­kat sa­hip­siz­miş…
Kü­me­se mü­dür ara­ma­ya baş­la­mış­lar, til­ki de baş­vu­ran­lar ara­sı­na gir­miş…
Ta­lip olan­la­rın hep­si­ne bak­mış­lar, en gü­ve­ni­lir, en gö­zü açık ola­rak til­ki­yi se­çip mü­dür yap­ma­ya ka­rar ver­miş­ler, “ Kaç pa­ra ma­aş is­ter­sin?” di­ye sor­muş­lar!..
Til­ki, “ Val­la ben gül­mek­ten söy­le­ye­mi­yo­rum, siz tak­dir edi­n” de­miş!..
Bun­lar da til­ki­yi kü­me­se mü­dür ya­pı­yor­lar!..
Tom­bul ta­vuk­la­rı til­ki­ye ema­net edi­yor­lar!..

Ne kadar tilkilikte yapsanız yapın bu millet size emanet edilmeyecek artık...

Çünkü çiziği yediniz...

İlk secimde sizlere güle güle diyecek Reis...

Çünkü aşırı tilki siyaseti yapmaya başladınız...

Bu da aleni bir şekilde anlaşılır durumda...

Reis Recep Tayyip Erdoğan şimdiden biletlerinizi kesmiş...

Artık Urfa cesur ile mi Urfastor ile mi yoksa Hassoy ile mı, ilk fırsatta memleketinize geri dönüyorsunuz...

Bunu iyi bilin ben şimdiden hatırlatayımda....

Tilki siyaseti yapan Vekillere...

Dikkat edin vekiller diyorum Vekillerimiz demiyorum..

Bu Milletin vekilleri tilkilik yapmaz... 

Not; Görevini layiki ile yapmakta olan vekillerimizi tenzih ederim.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum