Ahmet GÜL

Ahmet GÜL


Lider Girişimcilik

22 Nisan 2020 - 16:00

Lider girişimci, temel anlamda girişimci ruhuna sahip ancak bu ruhla yetinmeyip liderlik özelliğini girişimlerinde en iyi şekilde kullanabilen girişimcidir. Olağanüstü girişimci ruhlarının yanı sıra sahip oldukları liderlik özellikleri onları kendi alanlarında da lider olmaya sürüklemektedir. Etrafımıza baktığımız zaman irili ufaklı birden çok girişim ve girişimci görebiliriz. Lider girişimciler, liderlerin sahip olduğu liderlik potansiyelini girişimcilik ruhuyla bir araya getirmesiyle oluşan kavramdır.

Günümüzde rekabetin artmış olması iş dünyasında dinamik olmasını gerektirmektedir. Bu sebepten iş dünyasında ayakta kalabilmek için yenilikçi, vizyonu geniş, liderlik yeteneklerine sahip liderlere ihtiyaç artırmıştır. Şirketler bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için iyi liderlere daha çok ihtiyaç hissetmektedirler. Bu yönüyle liderler, stratejilerin oluşturulması kadar uygulamaya koyma bakımından da hayati bir role sahiptir. Organizasyonel yapıyı oluşturabilme ve değişen Şartlara ayak uydurabilme, amaç ve hedef belirleyebilme, fiziki olmayan yapıdaki eksiklikleri giderebilme ve önemli boşlukları doldurabilme, organizasyonun mevcut yapısını daha etkin hale getirebilme, iyi bir liderin yapması gereken belli başlı unsurlardır.

Bazı çalışmalarda etkili liderliğin ortaya çıkması için, iyi bir liderin yaratıcı vizyona sahip, vaatlerini yerine getirmede aktif, ihtiyaçları tanıyan bir kişi olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Ancak basitçe ifade edilen bu amaçlar yeterli değildir. Başarılı olmanın anahtarı bu amaçlara ulaşabilmek için akıl ve davranış yeteneklerinin pratiğe dökülmesini sağlamalıdır.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum