Urfa Barosu Duyarsız Kalmadı

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Halil Güneş, Mecliste oylamaya sunulacak olan evlilik affına yönelik düzenlemenin çağ dışı, hukuk dışı ve kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

07 Ocak 2020 - 23:58 - Güncelleme: 08 Ocak 2020 - 00:01

Urfa Değişim Gazetesi'nin geçtiği haberde, Çocuk istismarcılığı, erken yaşta evlilik gibi konular toplumu derinden yaralamaya devam ederken, Şanlıurfa Barosu tarafından da konu bir kez daha gündeme getirildi. Bugün Mecliste oylamaya sunulacak olan çocuk istismarcılarına evlilik yoluyla af getiren yasa tasarısına tepki gösteren Şanlıurfa Barosu, konu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
 
‘Çocukların temel haklarını ihlal ediyor; kadının statüsünü düşürüyor’
Basın açıklamasını Baro adına okuyan Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Halil Güneş,  “Cinsel istismar suçunu işlemiş faillere, infaz indirimi adı altında, af getirilmeye çalışılmasını kabul etmediğimizi, basına, kamuoyuna, meclise ve çocukların korunmasından dolayı tüm yetkililere duyuruyoruz. Ülkemizce kabul edilen ve onaylanan, dolayısıyla Anayasamızın 90. Maddesi gereğince iç hukuk kurallarımızın üzerinde bağlayıcılığı olan, başta Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, İstanbul Anlaşması olmak üzere uluslararası anlaşmaları ve yasaları hiçe sayarak, çocuğun vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına, manevi gelişimine ve  geleceğine el uzatan, çocukların tüm hayatlarını onları istismar eden suçluların ipoteği altına alan düzenlemeler hiçbir gerekçeyle kabul edilemez. Bu tür düzenlemeler, bir yandan çocukların temel haklarını ihlal ederken, diğer yandan da kadının statüsünü düşürmekte, kadınları eğitimsizlik, yoksulluk, bağımlılık ve şiddetle örülü bir döngüye hapsetmektedir.” dedi.  


‘Modern anlamda köleliğin dayatılması anlamına geliyor’
Söz konusu düzenleme ile çocukların hür iradesinin ellerinden alındığı ve zorla evliliğe yönlendirildiğini söyleyen Halil Güneş, “Kanunlarımıza göre hür iradesi olmadığı kabul edilen çocuk; velisi, vasisi ve hatta Millet Meclisince, evlilik gibi ağır sorumlulukları olan bir kuruma mecbur bırakılmakta ve bu durum modern anlamda köleliğin dayatılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren ‘evlilik affı’na ilişkin düzenleme çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez. Çocukların çocukluklarını yaşayamadıkları, sağlıklı maddi ve manevi gelişimlerini gözetmeyen, eğitim hayatlarını ve geleceklerini koruyamayan hiçbir çözüm hukuki ve vicdani değildir. Bu hususta, çocukların üstün yararının gözetildiği, çocuklara ve ailelerine yönelik her tür rehberlik hizmetinin aktif hale getirildiği tedbirler, yasal düzenlemelerle hayata geçirilmelidir. Akran çocuklar arasında vuku bulmuş ilişkilerde bile olsa evlilik bir çözüm olarak dayatılamaz.” diye konuştu.
 
‘İstismarı bir kere affetmek, tekrarlamaya sebep olacak’
Çocuk istismarı suçu işleyenlerin affedilmesinin suçun tekrarlanmasına neden olacağına dikkat çeken Güneş, “İstismarı bir kere affetmek, tekrarlarına sebep olacak, istisna olduğu iddia edilen düzenleme asıl hale gelecek, henüz 12 yaşındaki oyun çağı çocuklarının kendi çocuklarına bakmak zorunda kalmalarına yol açacaktır. Ülkemizdeki tüm çocukların hayatlarından sorumlu olduğumuz bilinciyle hareket ederek, yitip giden sağlıksız nesiller yetişmesine, çocuklarımızın hayatlarının çalınmasına engel olmak hepimizin görevidir.” şeklinde konuştu.


‘Tüm ulusal ve uluslararası mevzuatın ruhuna aykırıdır’
Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Halil Güneş, “Tartışmaya açılan düzenleme, çocuk ve kadın haklarına ilişkin tüm ulusal ve uluslararası mevzuatın ruhuna aykırı olduğu gibi Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesinin ‘Taraflar bu Sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerini yasaklamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır’ hükmünü içeren 48. Maddesine de açıkça aykırıdır. Zira önerilen düzenleme tam da Sözleşmenin yasakladığı alternatif çözüm yoludur. Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körükleyen, çocuk istismarı suçunu meşru hale getiren evlilik affı gibi hukuk dışı uygulamalara ilişkin söylemlerin ülke gündeminden derhal kaldırılması, bu hususta sorumlu bir hukuk politikası izlenmesi gereğini önemle vurguluyoruz. Bununla birlikte çocuk ve ülke yararına bir düzenleme yapabilmek üzere disiplinler arası bir tartışma ortamı sağlamak için gerekli organizasyona Şanlıurfa Barosu olarak  hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.kaynak: urfadegisim.com

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum